เดินสายมูที่ไหน พี่สุก็ไม่หวั่น
เพราะมี
สิ่งนี้

ทันทีที่พีสุ “สุนารี ราชสีมา” ได้รู้จักกับ ‘เฮลท์ลิงก์ (Health Link)’ นี่คือสิ่งที่พี่สุพูด

“ทำไมมีประโยชน์ดีอะไรอย่างนี้เนี่ย อยากให้คนไทยมาสมัครกันเยอะ ๆ“