โรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการ

100 โรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1

มีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล (Exchanger) และโรงพยาบาลที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียว (Viewer)

โรงพยาบาลที่เลือกเป็นผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล (Exchanger) จะทำหน้าที่สองอย่างคือ

 1. นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของโรงพยาบาลตนเองเข้าระบบเพื่อให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการใช้ประกอบการรักษาได้
 2. เรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียว (Viewer) คือ โรงพยาบาลที่แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลตนเองเข้าสู่ระบบ

สามารถกำหนดรายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการให้นำส่งข้อมูลสุขภาพของท่านเข้าสู่ระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

โดยสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดใช้งานในฐานะ Exchanger ทั้งหมดได้ที่

โรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการอยู่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อโรงพยาบาลตามรายจังหวัด

ความหมายของสัญลักษณ์

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล และพร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล เข้าระบบแต่แพทย์ยังไม่พร้อมใช้งานระบบ Health Link

โรงพยาบาลที่พร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

10 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ และสตช.

3 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลเอกชน

17 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

เครือพริ้นซ์

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

45 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลชลบุรี 
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • โรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลน่าน

เครือโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางเสาธง

เครือโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลนางรอง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลห้วยราช
 • โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 • โรงพยาบาลหนองหงส์
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์
 • โรงพยาบาลปะคำ
 • โรงพยาบาลสตึก
 • โรงพยาบาลลำปลายมาศ
 • โรงพยาบาลพุทไธสง
 • โรงพยาบาลบ้านกรวด
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
 • โรงพยาบาลละหานทราย
 • โรงพยาบาลหนองกี่
 • โรงพยาบาลคูเมือง

เครือโรงพยาบาลยุพราช

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว อำเภอปัว
  จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลที่กำลังเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

25 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • โรงพยาบาลแม่สอด
 • โรงพยาบาลจอมทอง
 • โรงพยาบาลฝาง
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลตราด
 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ
 • โรงพยาบาลสารภี
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลหางดง
 • โรงพยาบาลขอนแก่น

เครือโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลบางบ่อ
 • โรงพยาบาลบางพลี
 • โรงพยาบาลบางจาก

เครือโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • โรงพยาบาลบ้านด่าน
 • โรงพยาบาลแคนดง
 • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

เครือโรงพยาบาลยุพราช

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

1 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Revision #

5

Date

4-3-2022

Time

06:45