สมัคร Health Link

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่าน
จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบด้วย Rama (soon)