คู่มือการใช้งาน Health Link ผ่าน Rama App

1. การสมัครใช้งาน Rama App

ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้ป่วยที่มีหมายเลข HN จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Rama App
ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน

1.2 สมัครบริการ Rama App

1.2.1. เปิดแอปพลิเคชัน Rama App
1.2.2. เลือกสัญลักษณ์คนที่มุมขวาบน
1.2.2
1.2.3
1.2.3. กดปุ่ม “สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน” ด้านล่าง
1.2.4. ทำเครื่องหมาย “ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ”
1.2.4
1.2.5
1.2.5. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยดังนี้
1. หมายเลขผู้ป่วย (HN) *จะได้รับเมื่อเคยเข้าใช้บริการจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
2. หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. วัน / เดือน / ปีเกิด
4. ทำเครื่องหมาย “ขอยืนยันว่าเป็นผู้ป่วย หรือผู้แทนผู้ป่วยจริง”
5. เมื่อใส่ข้อมูลครบในกด “ถัดไป”

1.2.6. กำหนดรหัสผ่านของท่าน แล้วกด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

2. การสมัครใช้งาน Health Link ผ่าน Rama App

ผู้ใช้งานต้องมีบัญชี Rama App เป็นที่เรียบร้อย
2.1 เลือก “สมัคร Health Link” ที่มุมขวาล่าง
2.2. ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้อง
2.2
เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ท่านจะเห็นหน้าแบบฟอร์มขอความยินยอมปรากฏขึ้นมา เพื่อให้ท่านสามารถสมัครใช้งานได้
โดยจะมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสิ้น
2.3. กรอกข้อมูลการให้ความยินยอมแก่บริการ Health Link
2.4. ปุ่ม “เลือกสถานพยาบาล” ที่ท่านยินยอมให้นำส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ท่านเคยรักษาได้ โดยระบบได้เลือกทั้งหมดเป็นค่าพื้นฐานให้ท่านเบื้องต้น
2.5. กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และให้การยอมรับความยินยอมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่าน แล้วกดยืนยัน
2.6. เมื่อท่านได้ทำการสมัคร Health link เสร็จสิ้นแล้ว

ท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ติดต่อฉุกเฉิน

เพื่อบ่งบอกว่าท่านสมัครงานใช้อยู่ในปัจจุบัน