ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันเป๋าตัง
และกดเข้าสู่แอปพลิเคชัน
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
2. ที่แถบเมนูด้านบนให้กด

เลือกเมนู
“กระเป๋าสุขภาพ”

จากนั้นคลิกปุ่ม “หน้าหลัก >”
เพื่อเข้าสู่หน้า Home ของกระเป๋าสุขภาพ
เพิ่มเติม : หากท่านเข้าใช้งานกระเป๋าสุขภาพเป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้ท่านทำขั้นตอนการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าของท่านก่อน จึงจะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่หน้าหลักกระเป๋าสุขภาพได้ คลิกเพื่อดูขั้นตอนแบบละเอียด
3. ในหน้าหลักของกระเป๋าสุขภาพ

กดเลือกกล่อง
“Health Link”

ใต้หัวข้อ "สิทธิที่น่าสนใจ"
4. จากนั้นจะพบหน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” พร้อมรายละเอียดโครงการโดยสังเขป ที่หน้าจอนี้ให้

กดปุ่ม
“ถัดไป”

เพื่อดำเนินการต่อ
5. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ เมื่ออ่านรายละเอียดจนถึงด้านล่างของหน้าจอจะพบปุ่ม “รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ” และปุ่ม “ยอมรับ”
เราแนะนำให้ท่าน

กดปุ่ม
“รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ”

เพื่อเข้าสู่หน้า “รายชื่อสถานพยาบาล”
6. เลือกรายชื่อสถานพยาบาลที่ท่านต้องการให้นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาของท่านเข้าสู่ระบบ Health Link เพื่อให้สถานพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของท่านได้
เมื่อดำเนินการเลือกเรียบร้อยแล้วให้ท่าน

กดปุ่ม
“บันทึก”

เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ: สถานพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการจะมีคำว่า “ใหม่” ต่อท้ายชื่อ
6.1 ท่านสามารถพิมพ์ค้นหารายชื่อสถานพยาบาลที่ท่านต้องการได้จากช่อง “ค้นหาชื่อสถานพยาบาล”
เพิ่มเติม : การเลือกช่อง “เลือกสถานพยาบาลทั้งหมด” จะหมายถึงเลือกสถานพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการในอนาคตด้วยโดยอัตโนมัติ
6.2 หากท่านต้องการดูประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่ผ่านมา
ท่านสามารถกดที่ข้อความ “ดูประวัติสถานพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลง” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้
โดยระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Health Link เพื่อดูข้อมูลที่ท่านต้องการ
7. เมื่อท่านเลือกรายชื่อสถานพยาบาลที่ท่านต้องการและกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในหน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ”

ให้กดปุ่ม
“ยอมรับ”

จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ “กำลังดำเนินการ”

ให้กดปุ่ม
“ตกลง”

8. เมื่อระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ

“ดำเนินการสำเร็จ”

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการให้ความยินยอมเพื่อใช้งาน Health Link ในกระเป๋าสุขภาพ

9. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมหรือแก้ไขรายชื่อสถานพยาบาลที่เลือกได้ 2 ช่องทางดังนี้

หมายเหตุ: ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอม/รายชื่อสถานพยาบาลได้ 5 ครั้ง/วัน (โดยการให้ความยินยอมครั้งแรกจะไม่ถูกนับรวม)
9.1 ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3 และ 4 จากนั้นเมื่อเลื่อนหน้าจอลงมาจนสุด
ให้กดปุ่ม “จัดการความยินยอม/สถานพยาบาล”
เพื่อเข้าสู่หน้า “จัดการข้อมูลการให้ความยินยอม”
9.2 ที่หน้า Home กระเป๋าสุขภาพ ให้กดรูปฟันเฟืองที่มุมขวาบน เพื่อเข้าสู่หน้าเมนู “ตั้งค่าการใช้งาน”
จากนั้นให้กดที่เมนู “จัดการข้อมูลการให้ความยินยอม” เพื่อเข้าสู่หน้า “จัดการข้อมูลการให้ความยินยอม”
10. หน้า “จัดการข้อมูลการให้ความยินยอม” ให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดจะพบปุ่ม “เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ” และช่องสำหรับเลือกให้ความยินยอม “ยอมรับ” และ “ไม่ยอมรับ” ท่านสามารถเลือกดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ท่านต้องการ
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้ทำไว้ข้างต้น จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ “กำลังดำเนินการ” และ “ดำเนินการสำเร็จ” เหมือนในขั้นตอนข้อที่ 7 และ 8 ตามลำดับ
11. สำหรับบางสถานพยาบาล การเรียกดูข้อมูลจำเป็นจะต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ป่วยเพิ่มเติมแบบเป็นรายครั้ง
โดยแพทย์ที่ต้องการเข้าดูข้อมูลสุขภาพจากสถานพยาบาลเหล่านี้จะต้องกดส่งขอความยินยอมรายครั้งจากหน้าเว็บไซต์ของระบบ โดยระบบจะส่งคำขอความยินยอมจากผู้ป่วยไปที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผู้ป่วยสามารถเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อกดให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ตามที่ผู้ป่วยต้องการที่หน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” สำหรับขอความยินยอมรายครั้ง
หมายเหตุ: ความยินยอมรายครั้งที่แพทย์กดส่งให้นี้จะมีอายุการใช้งานอยู่แค่ 5 นาที เมื่อครบกำหนด 5 นาทีแล้ว ผู้ป่วยจะไม่สามารถกดให้ความยินยอมได้ หากต้องการให้ความยินยอมใหม่จะต้องแจ้งให้แพทย์กดส่งคำขอความยินยอมรายครั้งมาให้ใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อแพทย์กดส่งคำขอความยินยอมรายครั้งแล้วจะต้องรออีก 1 นาทีจึงจะสามารถกดส่งใหม่ได้
โดยวิธีเข้าสู่หน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” สำหรับขอความยินยอมรายครั้งในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มี 2 ช่องทาง ดังนี้
11.1 ทำตามขั้นตอนข้อที่ 3 และ 4 จากนั้นจะพบหน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” สำหรับขอความยินยอมรายครั้ง
11.2 หน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตัง กดรูปกระดิ่งที่อยู่ตรงมุมขวาด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้า “การแจ้งเตือน” ถัดไปให้กดที่ข้อความแจ้งเตือนที่ส่งมาจากสถานพยาบาลที่แพทย์ส่งขอความยินยอมรายครั้งมาให้ท่าน จากนั้นจะพบหน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” สำหรับขอความยินยอมรายครั้ง

แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ