โครงการ Health Link
พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

เร็ว ๆ นี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันเป๋าตัง
Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังเร็ว ๆ นี้

แตะที่ไอคอน
Health Wallet

และกดให้ความยินยอม
เพื่อเปิดใช้บริการและผูกบัญชี

กรอกข้อมูล
ตามบัตรประชาชน

เพื่อลงทะเบียน Health Wallet

แตะที่เมนู
Health Link

เพื่อสมัครใช้บริการโครงการ

ยืนยันตัวตน

โดยวิธีแสกนบัตรประชาชนและถ่ายรูปใบหน้า
เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงแตะที่ปุ่ม ‘เริ่มใช้งาน’

แลกเปลี่ยนข้อมูล

เลือกรายชื่อ
เครือสถานพยาบาลที่ต้องการ

เพื่อส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยสามารถเลือกทั้งหมด หรือเพียงบางแห่งได้
ท่านสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถเลือกได้ ที่นี่

กดปุ่ม ‘ยอมรับ’

เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน
และแสดงความยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผู้ป่วยที่ใช้ Health Link สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้โรงพยาบาลใดส่งข้อมูลตนเองเข้าสู่ระบบได้บ้าง
หากผู้ป่วยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลจากโรงพยาบาลบางแห่ง ก็สามารถกำหนดให้โรงพยาบาลนั้นไม่ส่งข้อมูลได้ โดยที่ยังได้ใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เหลือ

ในบางโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการขอความยินยอมแบบรายครั้ง เมื่อแพทย์ขอดูข้อมูลจากโรงพยาบาลเหล่านี้ จะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปฯเป๋าตัง เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบและกดยินยอม (หรือปฏิเสธ) ให้แพทย์ดูข้อมูลของตนเองได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถยกเลิกการอนุญาตให้บางโรงพยาบาลส่งข้อมูล หรือถอนความยินยอมและออกจากโครงการ Health Link ได้ทุกเมื่อ