การให้ความยินยอม

ในการเข้าใช้บริการโครงการ Health Link ท่านจำเป็นต้องแสดงความยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อยเสียก่อน ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯเป๋าตัง ซึ่งแต่ละสถานพยาบาลได้กำหนดรูปแบบการให้ความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละเครือสถานพยาบาล โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบการให้ความยินยอมทั้งสองประเภทได้ ดังนี้

การให้ความยินยอมแบบครั้งเดียว

โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอนุญาตให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Health Link เรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลตนเองได้ หลังจากที่ท่านให้ความยินยอมผ่านแอปฯเป๋าตังไว้แล้ว โดยที่ท่านไม่ต้องให้ความยินยอมในแต่ละครั้งที่เข้ารับการรักษาเพื่อความสะดวกของท่าน
 1. โรงพยาบาลศิริราช
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 4. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 5. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 6. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (มอ.)
 8. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 9. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 10. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 11. โรงพยาบาลภูมิพล
 12. โรงพยาบาลตำรวจ
 13. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 14. โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 15. โรงพยาบาลพญาไท 2
 16. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 17. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
 18. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
 19. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 20. โรงพยาบาลพิษณุเวช
 21. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 22. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 23. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 24. โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 25. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 26. โรงพยาบาลราชวิถี
 27. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 28. โรงพยาบาลบางบ่อ
 29. โรงพยาบาลบางพลี
 30. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
 31. โรงพยาบาลบางจาก
 32. โรงพยาบาลบางเสาธง
 33. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 34. สถาบันประสาทวิทยา
 35. โรงพยาบาลนครพิงค์
 36. โรงพยาบาลขอนแก่น​
 37. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 38. โรงพยาบาลชลบุรี
 39. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 40. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 41. โรงพยาบาลระยอง
 42. โรงพยาบาลตรัง
 43. โรงพยาบาลลำพูน
 44. โรงพยาบาลสุไหงโกลก
 45. โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
 46. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
 47. โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์
 48. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 49. โรงพยาบาลนางรอง
 50. โรงพยาบาลบ้านด่าน
 51. โรงพยาบาลแคนดง
 52. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 53. โรงพยาบาลโนนดินแดง
 54. โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 55. โรงพยาบาลชำนิ
 56. โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
 57. โรงพยาบาลห้วยราช
 58. โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 59. โรงพยาบาลหนองหงส์
 60. โรงพยาบาลนาโพธิ์
 61. โรงพยาบาลปะคำ
 62. โรงพยาบาลสตึก
 63. โรงพยาบาลลำปลายมาศ
 64. โรงพยาบาลพุทไธสง
 65. โรงพยาบาลบ้านกรวด
 66. โรงพยาบาลประโคนชัย
 67. โรงพยาบาลละหานทราย
 68. โรงพยาบาลหนองกี่
 69. โรงพยาบาลกระสัง
 70. โรงพยาบาลคูเมือง
 71. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 72. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 73. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 74. โรงพยาบาลสวนปรุง
 75. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 76. โรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 77. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 78. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 79. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 80. โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 81. โรงพยาบาลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 82. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 83. โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
 84. โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 85. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 86. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 87. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 88. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 89. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 90. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 91. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 92. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 93. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 94. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

การให้ความยินยอมแบบรายครั้ง

บางโรงพยาบาลกำหนดให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่นต้องขอความยินยอมจากท่านแบบรายครั้งในการเรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ โดยท่านต้องให้ความยินยอมก่อนแพทย์ถึงจะสามารถเห็นข้อมูลสุขภาพของท่านในแต่ละครั้งที่ท่านเข้ารับการรักษา โดยท่านสามารถกดให้ความยินยอมรายครั้งนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เช่น หากท่านเคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล A (กำหนดให้ต้องยินยอมแบบรายครั้ง) และ โรงพยาบาล B (ยินยอมแบบครั้งเดียว) และได้ลงทะเบียนเลือกทั้งสองโรงพยาบาลนี้ในแอปฯเป๋าตังไว้แล้ว เมื่อท่านไปที่โรงพยาบาล C เบื้องต้นเมื่อแพทย์เข้าระบบ Health Link แพทย์จะสามารถเห็นเฉพาะข้อมูลของท่านจากโรงพยาบาล B ซึ่งหากแพทย์ต้องการดูข้อมูลของท่านจากโรงพยาบาล A แพทย์ต้องกดปุ่มเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากโรงพยาบาล A ได้หลังจากที่ท่านกดยอมรับบนแอปฯเป๋าตังแล้วเท่านั้น
 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ
 3. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 4. โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 6. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเครือสถานพยาบาลหรือถอนความยินยอมออกจากโครงการได้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ ณ จุดลงทะเบียนของโครงการ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด โดยเมื่อท่านได้ทำการถอนความยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีระยะเวลาการเก็บรักษาก่อนถูกลบออกจากฐานข้อมูล ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เป็นเวลา 10 ปี
 • ข้อมูลสุขภาพ เป็นเวลา 10 ปี

หมายเหตุ ข้อมูลประวัติการให้ความยินยอม ประวัติการเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่านโดยแพทย์ และประวัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลจนกว่าโครงการจะยุติลง