โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

ความหมายของสัญลักษณ์

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล และพร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล เข้าระบบแต่แพทย์ยังไม่พร้อมใช้งานระบบ Health Link

โรงพยาบาลที่พร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

รายชื่อโรงพยาบาลตามรายจังหวัด

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสตช.

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลวิมุต (เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2)

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลชลบุรี 
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลน่าน
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางเสาธง
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลนางรอง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลห้วยราช
 • โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 • โรงพยาบาลหนองหงส์
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์
 • โรงพยาบาลปะคำ
 • โรงพยาบาลสตึก
 • โรงพยาบาลลำปลายมาศ
 • โรงพยาบาลพุทไธสง
 • โรงพยาบาลบ้านกรวด
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
 • โรงพยาบาลละหานทราย
 • โรงพยาบาลหนองกี่
 • โรงพยาบาลคูเมือง
 • โรงพยาบาลบ้านด่าน
 • โรงพยาบาลแคนดง
 • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • โรงพยาบาลแม่สอด
 • โรงพยาบาลจอมทอง
 • โรงพยาบาลฝาง
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลตราด
 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ
 • โรงพยาบาลสารภี
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลหางดง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการคลัง

 • โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
 • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
 • โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ
 • โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1
 • โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
 • โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
 • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
 • โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
 • โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
 • โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
 • โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
 • โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
 • โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 • โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
 • โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 • โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
 • โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
 • หน่วยแพทย์ กอง 11 ศูนย์รักษาความปลอดภัย

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลวิมุต
 • โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ รัชโยธิน

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลสบเมย
 • โรงพยาบาลพรานกระต่าย
 • โรงพยาบาลลานกระบือ
 • โรงพยาบาลบางระกำ
 • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 • โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 • โรงพยาบาลบ้านคา
 • โรงพยาบาลสามชุก
 • โรงพยาบาลเกาะช้าง
 • โรงพยาบาลเขาสมิง
 • โรงพยาบาลคลองใหญ่
 • โรงพยาบาลบ่อไร่
 • โรงพยาบาลแหลมงอบ
 • โรงพยาบาลเกาะกูด
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • โรงพยาบาลแกลง
 • โรงพยาบาลปลวกแดง
 • โรงพยาบาลอาจสามารถ
 • โรงพยาบาลกุสุมาลย์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา
 • โรงพยาบาลค้อวัง
 • โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • โรงพยาบาลชานุมาน
 • โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
 • โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
 • โรงพยาบาลพนา
 • โรงพยาบาลลืออำนาจ
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 • โรงพยาบาลนาตาล
 • โรงพยาบาลปลายพระยา
 • โรงพยาบาลเหนือคลอง
 • โรงพยาบาลทับปุด
 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
 • โรงพยาบาลแสวงหา

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • โรงพยาบาลคลองสามวา
 • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักอนามัย

 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ – จิตร ทังสุบุตร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ -สุดสาคร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำบำเพ็ญ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระ อุทิศ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เดชะสัมพันธ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสนฟักอุดม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • สถาบันราชานุกูล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา