โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ความหมายของสัญลักษณ์

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล และพร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลที่พร้อม นำส่งข้อมูล เข้าระบบแต่แพทย์ยังไม่พร้อมใช้งานระบบ Health Link

โรงพยาบาลที่พร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link เพื่อ ดูข้อมูล ประกอบการรักษา

รายชื่อโรงพยาบาลตามรายจังหวัด

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสตช.

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลชลบุรี 
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลน่าน
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางเสาธง
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลนางรอง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลห้วยราช
 • โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 • โรงพยาบาลหนองหงส์
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์
 • โรงพยาบาลปะคำ
 • โรงพยาบาลสตึก
 • โรงพยาบาลลำปลายมาศ
 • โรงพยาบาลพุทไธสง
 • โรงพยาบาลบ้านกรวด
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
 • โรงพยาบาลละหานทราย
 • โรงพยาบาลหนองกี่
 • โรงพยาบาลคูเมือง
 • โรงพยาบาลบ้านด่าน
 • โรงพยาบาลแคนดง
 • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • โรงพยาบาลแม่สอด
 • โรงพยาบาลจอมทอง
 • โรงพยาบาลฝาง
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลตราด
 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ
 • โรงพยาบาลสารภี
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลหางดง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการคลัง

 • โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 • โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
 • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลวิมุต

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลลานกระบือ
 • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 • โรงพยาบาลเกาะช้าง
 • โรงพยาบาลอาจสามารถ
 • โรงพยาบาลกุสุมาลย์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา
 • โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
 • โรงพยาบาลชานุมาน
 • โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
 • โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
 • โรงพยาบาลพนา
 • โรงพยาบาลลืออำนาจ
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 • โรงพยาบาลนาตาล
 • โรงพยาบาลปลายพระยา
 • โรงพยาบาลเหนือคลอง
 • โรงพยาบาลทับปุด