โรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมโครงการ

100 โรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1

มีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล (Exchanger) และโรงพยาบาลที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียว (Viewer)

โรงพยาบาลที่เลือกเป็นผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล (Exchanger) จะทำหน้าที่สองอย่างคือ
 1. นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของโรงพยาบาลตนเองเข้าระบบเพื่อให้แพทย์จากรพ.อื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการใช้ประกอบการรักษาได้
 2. เรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา

โรงพยาบาลที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียว (Viewer) คือ โรงพยาบาลที่แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลตนเองเข้าสู่ระบบ

สามารถกำหนดรายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการให้นำส่งข้อมูลสุขภาพของท่านเข้าสู่ระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง โดยสามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดใช้งานในฐานะ Exchanger ทั้งหมดได้ที่

รายชื่อโรงพยาบาลด้านล่าง

เป็นรายชื่อของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1

ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

โรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการอยู่

รายชื่อโรงพยาบาลตามรายจังหวัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

10 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ และสตช.

3 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลเอกชน

17 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

เครือพริ้นซ์

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

45 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • โรงพยาบาล สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลน่าน

เครือโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางเสาธง

เครือโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลนางรอง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
 • โรงพยาบาลห้วยราช
 • โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 • โรงพยาบาลหนองหงส์
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์
 • โรงพยาบาลปะคำ
 • โรงพยาบาลสตึก
 • โรงพยาบาลลำปลายมาศ
 • โรงพยาบาลพุทไธสง
 • โรงพยาบาลบ้านกรวด
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
 • โรงพยาบาลละหานทราย
 • โรงพยาบาลหนองกี่
 • โรงพยาบาลคูเมือง

เครือโรงพยาบาลยุพราช

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลที่กำลังเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

25 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • โรงพยาบาลแม่สอด
 • โรงพยาบาลจอมทอง
 • โรงพยาบาลฝาง
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลตราด
 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลสันกำแพง
 • โรงพยาบาลสารภี
 • โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
 • โรงพยาบาลหางดง

เครือโรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลบางบ่อ
 • โรงพยาบาลบางพลี
 • โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
 • โรงพยาบาลบางจาก

เครือโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • โรงพยาบาลบ้านด่าน
 • โรงพยาบาลแคนดง
 • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

เครือโรงพยาบาลยุพราช

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว