ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ของโรงพยาบาล

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ใน 3 ขั้นตอน

โรงพยาบาลสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการได้โดยอีเมลมาที่
[email protected]
โดยทีมงาน Health Link จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการนำเสนอโครงการให้แก่ทางโรงพยาบาลและตอบคำถามต่าง ๆ

การเข้าร่วมแบบเป็นทางการจะเสร็จสิ้นหลังจากทางโรงพยาบาลได้กรอก ‘แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ’ เรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

    1. ผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล (Exchanger) – โรงพยาบาลที่เลือกเป็น Exchanger จะทำหน้าที่สองอย่างคือ
      • นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยของโรงพยาบาลตนเองเข้าระบบเพื่อให้แพทย์จากรพ.อื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการใช้ประกอบการรักษาได้
      • เรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา

 

  1. ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเดียว (Viewer) – โรงพยาบาลที่แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษา โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลตนเองเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมได้โดยแจ้งให้ทางทีมงานรับทราบก่อน

เพื่อแสดงความเห็นและความเข้าใจที่ตรงกันอย่างเป็นทางการ ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกัน อันได้แก่

ตัวแทนจากทางโรงพยาบาล และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ในฐานะผู้พัฒนาและผู้ประมวลผลข้อมูลในโครงการ

เตรียมพร้อมกับการ ใช้งานระบบ

ได้ใน 5 ขั้นตอน

เรียนรู้วิธี นำส่งข้อมูล

ใน 7 ขั้นตอน

สำหรับโรงพยาบาลที่เป็น Exchanger

จัดเตรียมบุคลากรเพื่อดูแลและจัดการการใช้งานระบบ

จัดการบัญชีโรงพยาบาลในระบบ HIE โดยเพิ่มข้อมูลแพทย์ของโรงพยาบาล

เลือกใช้ FHIR Server ผ่าน VM บน NT Cloud หรือเครื่องของโรงพยาบาลเอง

เตรียมข้อมูลตามมาตรฐานระบบ HIE

โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก HIS โรงพยาบาลไปยัง FHIR Server

ตรวจสอบความถูกต้อง และโครงสร้างข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย

ทดสอบกระบวนการนำเข้าข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยสู่ระบบกลางของ HIE

นำส่งผู้ป่วยจริงตามมาตรฐานระบบ Health Link

ประเมินระบบ

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ HIE