โรงพยาบาล

ที่ท่านสามารถเลือกให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. Exchanger คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาเข้าสู่ระบบและผู้ใช้ข้อมูลจากระบบประกอบการรักษาพยาบาล
 2. Viewer คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลในระบบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
โดยท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ดังนี้

หมายเหตุ: โรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะเป็นโรงพยาบาลประเภท Exchanger เท่านั้น

เพิ่มเติม (30 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลหาดใหญ่

เพิ่มเติม (26 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลสารภี

เพิ่มเติม (20 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพิ่มเติม (19 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร

เพิ่มเติม (18 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลหางดง

เพิ่มเติม (16 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลตราด

เพิ่มเติม (13 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพิ่มเติม (06 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เพิ่มเติม (13 ต.ค. 64)

 • โรงพยาบาลลำพูน

เพิ่มเติม (01 ต.ค. 64)

 • โรงพยาบาลลำปาง

เพิ่มเติม (28 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เพิ่มเติม (23 ก.ย. 64)
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพิ่มเติม (15 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เพิ่มเติม (14 ก.ย. 64)

 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เพิ่มเติม (11 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)

เพิ่มเติม (02 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เพิ่มเติม (21 ส.ค. 64)

 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลแพร่

เพิ่มเติม (29 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพิ่มเติม (10 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลนบพิตำ

เริ่มต้น (01 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการใช้งานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในการรักษาพยาบาล ณ วันนี้

 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลคูเมือง
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลหนองหงส์
 • โรงพยาบาลบ้านกรวด
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลแพร่
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 • โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 • โรงพยาบาลบ้านด่าน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลตราด
 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลนบพิตำ
 • โรงพยาบาลสารภี
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลหางดง
Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังแล้ว*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
*ในช่วงแรกจะมีโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการจำนวนเพียงบางส่วน
โดยท่านจะสามารถใช้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในเดือนกันยายนนี้