โรงพยาบาล

ที่ท่านสามารถเลือกให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. Exchanger คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาเข้าสู่ระบบและผู้ใช้ข้อมูลจากระบบประกอบการรักษาพยาบาล
 2. Viewer คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลในระบบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
โดยท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ดังนี้

หมายเหตุ: โรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะเป็นโรงพยาบาลประเภท Exchanger เท่านั้น

เพิ่มเติม (30 พ.ค. 64)

 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
เริ่มต้น (15 พ.ค. 64)
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลภูมิพล
Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังเร็ว ๆ นี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน