โรงพยาบาล

ที่ท่านสามารถเลือกให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. Exchanger คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเพื่อให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของท่านได้ ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 2. Viewer คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ข้อมูลต่าง ๆ จากโรงพยาบาลนี้จะไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ในใครงการ แต่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้สามารถเข้าดูประวัติการรักษาของท่านที่ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้
โดยท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ดังนี้

หมายเหตุ: โรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะเป็นโรงพยาบาลประเภท Exchanger เท่านั้น

เพิ่มเติม (20 ม.ค. 66)

 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เพิ่มเติม (30 พ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลบางระกำ

เพิ่มเติม (16 พ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลวิมุต

เพิ่มเติม (03 พ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

เพิ่มเติม (28 ต.ค. 65)

 • โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

เพิ่มเติม (07 ก.ย. 65)

 • โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เพิ่มเติม (07 ก.ค. 65)

 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • โรงพยาบาลคลองสามวา
 • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

เพิ่มเติม (28 มิ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
เพิ่มเติม (23 มิ.ย. 65)
 • โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

เพิ่มเติม (02 มิ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลน่าน
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เพิ่มเติม (01 มิ.ย. 65)

 • โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต (ขอถอนออกวันที่ 24 มิ.ย. 65)

เพิ่มเติม (21 พ.ค. 65)

 • โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

เพิ่มเติม (28 เม.ย. 65)

 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มเติม (26 เม.ย. 65)

 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เพิ่มเติม (12 เม.ย. 65)

 • โรงพยาบาลจอมทอง

เพิ่มเติม (26 มี.ค. 65)

 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (ขอถอนออกวันที่ 2 ก.ย. 65)

เพิ่มเติม (16 มี.ค. 65)

 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.) (ขอถอนออกวันที่ 25 มิ.ย. 65)
 • โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ขอถอนออกวันที่ 2 ก.ย. 65)
 • สถาบันประสาทวิทยา (ขอถอนออกวันที่ 2 ก.ย. 65)

เพิ่มเติม (15 ก.พ. 65)

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ

เพิ่มเติม (01 ก.พ. 65)

 • โรงพยาบาลฝาง

เพิ่มเติม (26 ม.ค. 65)

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์

เพิ่มเติม (07 ม.ค. 65)

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว

เพิ่มเติม (05 ม.ค. 65)

 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เพิ่มเติม (02 ธ.ค. 64)

 • โรงพยาบาลแม่สอด

เพิ่มเติม (30 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลหาดใหญ่

เพิ่มเติม (26 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
 • โรงพยาบาลสันป่าตอง
 • โรงพยาบาลสารภี

เพิ่มเติม (20 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย

เพิ่มเติม (19 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร

เพิ่มเติม (18 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลหางดง

เพิ่มเติม (16 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลตราด

เพิ่มเติม (13 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เพิ่มเติม (06 พ.ย. 64)

 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

เพิ่มเติม (13 ต.ค. 64)

 • โรงพยาบาลลำพูน

เพิ่มเติม (01 ต.ค. 64)

 • โรงพยาบาลลำปาง

เพิ่มเติม (28 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เพิ่มเติม (23 ก.ย. 64)
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพิ่มเติม (15 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เพิ่มเติม (14 ก.ย. 64)

 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เพิ่มเติม (11 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)

เพิ่มเติม (02 ก.ย. 64)

 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เพิ่มเติม (21 ส.ค. 64)

 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม
 • โรงพยาบาลแพร่

เพิ่มเติม (29 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ

เพิ่มเติม (10 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลนบพิตำ

เริ่มต้น (01 ก.ค. 64)

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังแล้ว*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
*ในช่วงแรกจะมีโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการจำนวนเพียงบางส่วน
โดยท่านจะสามารถใช้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในเดือนกันยายนนี้