ค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ​ปัจจุบันได้ที่นี่

โครงการ Health Link เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ที่ถูกพัฒนา บริหาร และจัดการโดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกรุงไทยสำหรับการให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันตัวตน แพทยสภาสำหรับการยืนยันตัวตนของแพทย์ เป็นต้น

ระบบ Health Link ตั้งอยู่บนคลาวด์ของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และมีการตรวจสอบ (audit) จากหน่วยงานภายนอกด้านความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้เพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาหรือบริการให้มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแพทย์จะสามารถดูข้อมูลได้เมื่อผู้เข้ารับการักษาได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
อีเมล์: [email protected] หรือ โทร. 02-026-2333

Health Link จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจที่ซ้ำซ้อนในกรณีที่ท่านได้ทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว และช่วยให้กระบวนการการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาลสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท่านจึงประหยัดทั้งเงินและเวลาที่ต้องไปขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่เคยรักษา นอกจากนี้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

บุคคลทั่วไปที่ถือบัตรประชาชนไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ท่านสามารถใช้บริการ Health Link ได้ ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

แพทย์ในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ โดยจะต้องเป็นแพทย์ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภาแล้วเท่านั้น

 • ข้อมูลการแพ้ยา

 • ข้อมูลโรควินิจฉัย
 • ข้อมูลการจ่ายยา
 • ข้อมูลวัคซีน
 • ข้อมูลหัตถการ
 • ข้อมูลค่าผลตรวจทางการแพทย์
 • ข้อมูลผลตรวจห้องปฏิบัติและผลสรุปภาพถ่ายทางการแพทย์
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ
 • ข้อมูลสุขภาพละเอียดอ่อน (ถ้ามี)

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ โดยไปที่ Health Wallet’ จากนั้นเลือก ‘Health Link’ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ยังไม่สามารถทำได้

เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องทำผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ บนสมาร์ทโฟนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีแผนการจะพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อรองรับรูปแบบการลงทะเบียนแบบอื่นต่อไปในอนาคต

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

เพียงแค่สมัครใช้บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wlallet) ภายในแอปฯ เป๋าตัง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Health Link ในเมนู ‘บริการแนะนำ’

ลองทำการยืนยันตัวตนใหม่ โดยถ่ายบัตรประชาชนในที่ที่มีแสงสว่างพอดีและไม่มีเงาบนหน้าบัตร รวมถึงการสแกนใบหน้าควรทำในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมและสามารถเห็นใบหน้าอย่างได้ชัดเจน แต่หากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ ท่านสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย โดยหลังจากดำเนินการที่สาขาฯ เรียบร้อยแล้วจึงจะทำการยืนยันตัวตนใหม่บนแอปฯ อีกครั้ง

ท่านจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง และไม่สามารถให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้ เนื่องจากในขั้นตอนของการลงทะเบียนจำเป็นจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่แพทย์เรียกดูข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ท่านไม่ต้องทำการแสดงความยินยอมรายครั้ง ท่านเพียงแค่แจ้ง ชื่อ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชนของท่าน เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาในระบบ
หากแพทย์มีการเรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการแสดงความยินยอมรายครั้ง ท่านจำเป็นจะต้องกดให้ความยินยอมผ่านแอปฯ เป๋าตัง ณ ตอนที่พบแพทย์ที่ให้การรักษา

เมื่อแพทย์เรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่าน ในบางครั้งท่านอาจจำเป็นจะต้องกดให้ความยินยอมผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลนั้น ๆ
โดยจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปยังสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อขอความยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ท่านต้องเข้าไปหน้าของบริการ Health Link ซึ่งจะมีหน้าจอขอความยินยอมแสดงขึ้นมาเพื่อให้ท่านกดยอมรับ/ไม่ยอมรับ

ท่านสามารถเลือกรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการให้ส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ Health Link เพื่อให้แพทย์ในโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเห็นข้อมูลประวัติการรักษาของท่านได้ ผ่านทางแอปฯ เป๋าตังในขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีตัวเลือก ‘รายชื่อสถานพยาบาล’ ในหน้าการแสดงความยินยอม อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถกำหนดรายชื่อโรงพยาบาลที่จะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ โดยโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านได้ต้องเป็นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายชื่อสถานพยาบาล ท่านสามารถทำได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่ Health Wallet แล้วเลือกเมนู ‘ตั้งค่าการใช้งาน’ มุมบนขวา หรือ เลือกบริการ Health Link จนเจอหน้าการแสดงความยินยอม
 2. เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกที่ตัวเลือก ‘จัดการข้อมูลการให้ความยินยอม’
 3. ในหน้าจัดการข้อมูลการให้ความยินยอม คลิกที่ตัวเลือก ‘เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ’ บริเวณด้านล่าง
 4. เลือกปรับเปลี่ยนสถานพยาบาลตามที่ท่านต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก
 5. คลิกปุ่ม ตกลง อีกครั้งเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานพยาบาลจะสามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น

เมื่อมีการอัพเดตรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปฯ เป๋าตัง ท่านสามารถตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลดังกล่าวได้ผ่านหน้าจัดการข้อมูลการให้ความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้เลือกให้ความยินยอมแก่สถานพยาบาลทั้งหมดไปก่อนหน้านี้ ท่านไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากระบบจะจัดการให้โดยอัตโนมัติ

โรงพยาบาลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลของท่านอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 วันในการจัดเตรียม อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพของท่าน โดยท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและเข้มงวด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสามารถดูได้ที่นี่

สามารถทำได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยกดเข้าไปที่หน้าจัดการข้อมูลการให้ความยินยอม และคลิกเลือกที่ ‘ไม่ยอมรับ’ จากนั้นคลิกปุ่มตกลง จะถือเป็นการยกเลิกและถอนความยินยอมจากโครงการ ทั้งนี้ ท่านสามารถกลับมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งได้ในวันถัดไป

หลังจากที่ท่านลงทะเบียน โรงพยาบาลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลของท่านอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1-4 วันในการจัดเตรียมและส่งข้อมูลเข้าระบบ ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านทำการลงทะเบียนกับระบบ Health Link ไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะมีการนัดหมายเพื่อพบแพทย์

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่

ณ ปัจจุบัน ระบบ Health Link ออกแบบมาให้แพทย์จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้เท่านั้น ผู้ป่วยยังไม่สามรถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ผ่านทางระบบนี้

แพทย์ที่จะเข้าใช้งาน Health Link ได้ จะต้องทำงานภายใต้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและเป็นแพทย์ที่มีการขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาแล้วเท่านั้น โดยปกติเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะทำการเพิ่มชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบ หากท่านไม่สามารถใช้งานระบบ Health Link ได้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษาเพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ท่าน หรือติดต่อโครงการ Health Link เพื่อช่วยดำเนินการต่อไป

หากท่านเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาแล้ว โดยปกติเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ท่านสังกัดจะทำการให้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแก่ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติม โดยท่านจะต้องกดยินยอมเข้าร่วมโครงการในครั้งแรกที่ท่านล็อกอินเข้าใช้ระบบ Health Link

ข้อมูลที่แพทย์ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แก่ เลข ว. (username) และ pincode (password) ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ท่านเข้าใช้ระบบ MD eService ของแพทยสภา

username และ password ในการล็อกอิน Health Link จะเหมือนกับ username (เลข ว.) และ password (pincode) ของท่าน ในระบบ MD eService ของแพทยสภา

หากยังไม่เคยลงทะเบียนตั้งค่า pincode ในเวปไซต์แพทยสภา ท่านสามารถลงทะเบียนได้บนระบบ MD eService ของแพทยสภา

ท่านสามารถยืนยันตัวตน และแก้ไขรหัส pincode ได้บนระบบ MD eService ของแพทยสภา

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้ เลข ว. (username) และ pincode (password) อันเดียวกันกับที่ท่านใช้เข้าระบบ MD eService ของแพทยสภา

 2. ค้นหาข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ โดยใช้ ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของคนไข้ที่ท่านให้การรักษา
 3. ในบางกรณี ท่านจะต้องส่งคำขอจากระบบ Health Link เพื่อให้คนไข้กดยินยอมแบบรายครั้ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ในหน้า ‘Health Wallet’ ของคนไข้ ก่อนที่ท่านจะสามารถดูข้อมูลได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ต้องทำสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการขอความยินยอมจากคนไข้แบบรายครั้งเท่านั้น
 4. หากต้องการค้นหาข้อมูลของคนไข้คนอื่น ให้กดปุ่ม ‘Patient List’ แล้วทำการค้นหา(ข้อ 2.) อีกครั้ง
 5. หากท่านต้องการ หลังจากล็อกเอ้าท์จากระบบ ท่านสามารถกรอกให้คะแนนเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบและให้ข้อเสนอแนะได้

Health Link พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านสามารถเห็นข้อมูลจากโรงพยาบาลต้นทางที่ส่งข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระบบได้รับข้อมูลมา อย่างไรก็ตามระบบ Health Link ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ท่านเห็นจะถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง ท่านควรใช้ข้อมูลประกอบกับการวินิจฉัยของท่านอย่างระมัดระวังเสมอ

 • ได้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ทำให้แพทย์ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และสามารถช่วยในการตัดสินใจ วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

 • สามารถป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำได้ โดยแพทย์สามารถเห็นประวัติการแพ้ยาจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และทำให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดย Health Link สามารถลดขั้นตอนการตรวจบางอย่างที่คนไข้เคยตรวจไปแล้วจากโรงพยาบาลอื่น
 • ทำให้สามารถติดตามผลการตรวจได้แม้ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายสถานพยาบาล ดังนั้น Health Link จึงทำให้การรักษาโรคเรื้อรังเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาภายในโรงพยาบาลเดียว
 • ได้ความสบายใจ และความมั่นใจ ในการรักษาคนไข้ โดย Health Link จะทำให้แพทย์ทำงานได้สุดความสามารถ ลดปัญหาการขาดข้อมูลที่จำเป็น