ค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาหรือบริการให้มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแพทย์จะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อผู้เข้ารับการักษาได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลที่เคยมีประวัติการรักษาให้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้แล้วเท่านั้น (โดยควรให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-4 วันก่อนเข้ารับบริการ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของท่านจากสถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ​ปัจจุบันได้ที่นี่

โครงการ Health Link เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ที่ถูกพัฒนา บริหาร และจัดการโดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกรุงไทยสำหรับการให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันตัวตน แพทยสภาสำหรับการยืนยันตัวตนของแพทย์ เป็นต้น

ระบบ Health Link ตั้งอยู่บนคลาวด์ของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และมีการตรวจสอบ (audit) จากหน่วยงานภายนอกด้านความปลอดภัยของระบบอย่างสม่ำเสมอ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
อีเมล์: [email protected] หรือ โทร. 02-026-2333

Health Link จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจที่ซ้ำซ้อนในกรณีที่ท่านได้ทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว และช่วยให้กระบวนการการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาลสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท่านจึงประหยัดทั้งเงินและเวลาที่ต้องไปขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่เคยรักษา นอกจากนี้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการทางการแพทย์และการรักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

บุคคลทั่วไปที่ถือบัตรประชาชนไทย โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากการนำส่งข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ท่านสามารถใช้บริการ Health Link ได้ ณ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

แพทย์ในสถานพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ ซึ่งแพทย์เหล่านี้ล้วนเป็นแพทย์ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภาเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น

ข้อมูลสุขภาพที่ระบบรองรับได้จะมีดังนี้ค่ะ
 • ข้อมูลการแพ้ยา
 • ข้อมูลโรควินิจฉัย
 • ข้อมูลการจ่ายยา
 • ข้อมูลวัคซีน
 • ข้อมูลหัตถการ
 • ข้อมูลค่าผลตรวจทางการแพทย์
 • ข้อมูลผลตรวจห้องปฏิบัติและผลสรุปภาพถ่ายทางการแพทย์
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ
 • ข้อมูลสุขภาพละเอียดอ่อน (ถ้ามี)
โดยทั้งนี้การจัดส่งข้อมูลเข้าระบบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจจะไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงพยาบาลนั้น ๆ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยไปที่ กระเป๋าสุขภาพ จากนั้นเลือก “Health Link” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง บนสมาร์ทโฟนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางโครงการมีแผนการจะพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อรองรับรูปแบบการลงทะเบียนแบบอื่นต่อไปในอนาคต

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
เพียงแค่สมัครใช้บริการกระเป๋าสุขภาพ ภายในแอปฯ เป๋าตัง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Health Link ในเมนู “บริการแนะนำ”

ให้ลองทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง โดยถ่ายรูปบัตรประชาชนในที่ที่มีแสงสว่างพอดีและไม่มีเงาบนหน้าบัตร รวมถึงการสแกนใบหน้าควรทำในที่ที่มีแสงสว่างเหมาะสมและสามารถเห็นใบหน้าอย่างได้ชัดเจน แต่หากยังไม่สำเร็จอีก แนะนำให้ท่านติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านท่าน เพื่อยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดังกล่าว หลังจากดำเนินการที่สาขา/ตู้ ATM เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าแอปฯ เพื่อสแกนหน้าใหม่อีกครั้งได้ทันที หมายเหตุ: หากท่านเลือกยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM แล้วแต่ยังคงสแกนหน้าไม่สำเร็จ กรณีนี้แนะนำให้ท่านติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

ท่านจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนด้วยตนเอง และไม่สามารถให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้ เนื่องจากในขั้นตอนของการลงทะเบียนจำเป็นจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 2-4 วันก่อนเข้ารับบริการ เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลของท่านจากสถานพยาบาลที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้) ท่านเพียงแค่แจ้ง ชื่อ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชนของท่าน เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาในระบบได้เลย โดยวิธีนี้ใช้สำหรับกรณีที่แพทย์เรียกดูข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องขอความยินยอมรายครั้ง หากแพทย์ต้องการเรียกดูข้อมูลของท่านจากโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการขอความยินยอมรายครั้ง ท่านจำเป็นจะต้องกดให้ความยินยอมรายครั้งผ่านแอปฯ เป๋าตัง ณ ตอนที่พบแพทย์ที่ให้การรักษาให้เรียบร้อยก่อน แพทย์จึงจะสามารถเข้าดูข้อมูลของท่านได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขอความยินยอมรายครั้ง สามารถดูได้ ที่นี่ ตามในข้อที่ 11
เมื่อแพทย์เรียกดูข้อมูลสุขภาพของท่าน สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากบางโรงพยาบาลท่านจำเป็นจะต้องกดให้ความยินยอมผ่านแอปฯ เป๋าตังเสียก่อนแพทย์จึงจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยการให้ความยินยอมรายครั้งนั้น แพทย์จะเป็นผู้กดขอความยินยอมที่หน้าเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนเข้าไปยังแอปฯ เป๋าตังของท่านเพื่อขอความยินยอม หากท่านต้องการให้ความยินยอม ท่านสามารถเข้าไปยังแอปฯ เป๋าตังกดยอมรับเพื่อให้ความยินยอมได้ทันที รายละเอียดเพิ่มเติมสามามารถดูได้ที่นี่ ตามในข้อที่ 11
ท่านสามารถเลือกรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ Health Link เพื่อให้แพทย์ในโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเห็นข้อมูลประวัติการรักษาของท่านได้ ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถกำหนดรายชื่อโรงพยาบาลที่จะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้ โดยโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านได้จะเป็นทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมสามามารถดูได้ที่นี่

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขรายชื่อสถานพยาบาล ท่านสามารถทำได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตามในข้อที่ 9

ท่านสามารถเข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง เพื่อดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้ามาใหม่และเลือกให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลใหม่ที่ท่านต้องการได้ ในกรณีที่ท่านเคยเลือกให้ความยินยอมแก่สถานพยาบาลทั้งหมดไว้นั้น ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าไปเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลใหม่ด้วยตนเอง เนื่องจากระบบจะจัดการให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้แอปฯ เป๋าตังจะมีการแจ้งเตือนการอัปเดตรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้ามาใหม่ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เวลาเที่ยงวัน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตามในข้อที่ 6 และ ข้อที่ 9

โรงพยาบาลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลของท่านอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วันในการจัดเตรียม อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ แต่ทั้งนี้บางข้อมูลอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าที่แจ้งข้างต้นซึ่งขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพของท่าน โดยท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและเข้มงวด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสามารถดูได้ที่นี่

สามารถทำได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตามในข้อที่ 9 และ ข้อที่ 10
ในเบื้องต้นจะยังไม่สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีค่ะ โดยหลังจากที่ท่านลงทะเบียนและให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว การส่งต่อข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 วัน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้าก่อนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 วัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้ความยินยอมแบบรายครั้งได้ที่นี่

ณ ปัจจุบัน ระบบ Health Link ออกแบบมาสำหรับให้แพทย์จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านได้เท่านั้น เนื่องจากรูปแบบของข้อมูลที่ออกแบบไว้ทำให้ผู้ป่วยจะยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ผ่านทางระบบนี้

เป๋าตัง เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป
รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป
รองรับโทรศัพท์ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

ขั้นตอนการรับ OTP เมื่อลูกค้าต้องการรับ OTP จากเบอร์ไหน ลูกค้าจำเป็นต้องมีการ เปิดการใช้งานซิม(On-Sim) นั้นไว้ก่อน
(กรณีที่ตรวจสอบแล้วว่า ON ซิมทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับ OTP การถอดซิมเป็นวิธีการช่วยอีกทางนึงเท่านั้น)

แอปฯเป๋าตัง แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1. การเข้าแอปฯ เป๋าตัง สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่มีการลบแอปฯต้องมีการรับ OTP ในการยืนยันตัวเอง
ส่วนที่ 2. เมื่อข้าม ขั้นตอนเข้าแอปฯเป๋าตัง มาแล้ว จะเป็นการลงทะเบียน G-Wallet ระบบจะให้ สแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตน และไม่ต้องใช้ OTP ในการลงทะเบียน

ถ้าลูกค้ามีการลบแอปฯ และติดตั้งแอปฯเป๋าตังใหม่ จะต้องมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย โดยอาจจะต้องมีการนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารกรุงไทย

ผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถกด กระเป๋าสุขภาพเพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถทำรายการใหม่ไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน หากเกินกำหนด ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน “ขออภัยค่ะ ท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 5 ครั้ง กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งในวันถัดไป”

ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งผลการยืนยันตัวตน ผ่าน Notification บนเป๋าตัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องกดอนุญาตให้ระบบสามารถส่งแจ้งเตือนได้ โดยไปที่ ตั้งค่า → เลือก เป๋าตัง → กด Notification → อนุญาต Notification

กระเป๋าสุขภาพคือ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเป๋าตังแอปพลิเคชัน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้งานที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยผู้ใช้งานสามารถเห็นสิทธิประโยชน์ที่ตนได้รับ และสามารถทำการนัดหมายวัน เวลา สถานที่และสิทธิที่ต้องการเข้ารับบริการที่หน่วยบริการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากผลการสแกนใบหน้าไม่สำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานเมนู ID ของฉันได้ใหม่ โดยสามารถทำรายการใหม่ไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน หากเกินกำหนด ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน “ขออภัยค่ะ ท่านระบุข้อมูลไม่ถูกต้องเกิน 5 ครั้ง กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้งในวันถัดไป”

แพทย์ที่จะเข้าใช้งาน Health Link ได้ จะต้องทำงานภายใต้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและเป็นแพทย์ที่มีการขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาแล้วเท่านั้น โดยปกติเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะทำการเพิ่มชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบ หากท่านไม่สามารถใช้งานระบบ Health Link ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ท่านทำการรักษาเพื่อเพิ่มสิทธิ์ให้ท่าน หรือติดต่อโครงการ Health Link เพื่อช่วยดำเนินการต่อไป

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปัญหาต่าง ๆ ได้ที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
อีเมล์: [email protected] หรือ โทร. 02-026-2333 ต่อ 3456

เบื้องต้นท่านจะต้องขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นปกติแล้วเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ท่านสังกัดจะรับผิดชอบหน้าที่เพิ่มสิทธิ์การเข้าใช้งานแก่ท่านโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมอีก ในครั้งแรกที่ท่านล็อกอินเข้าใช้งานระบบ Health Link ท่านจะต้องกดยินยอมเข้าร่วมโครงการก่อน(กดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) โดยข้อมูลที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แก่ เลข ว. (username) และ pincode (password) จะเป็นข้อมูลเดียวกับที่ท่านเข้าใช้ระบบ MD eService ของแพทยสภา

username และ password ในการล็อกอิน Health Link จะเหมือนกับ username (เลข ว.) และ password (pincode) ของท่าน ในระบบ MD eService ของแพทยสภา

หากยังไม่เคยลงทะเบียนตั้งค่า pincode ในเวปไซต์แพทยสภา ท่านสามารถลงทะเบียนได้บนระบบ MD eService ของแพทยสภา

ท่านสามารถยืนยันตัวตน และแก้ไขรหัส pincode ได้บนระบบ MD eService ของแพทยสภา

ท่านสามารถดูวิธีการใช้งานสำหรับแพทย์ เพิ่มเติมได้ที่นี่

Health Link พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านสามารถเห็นข้อมูลจากโรงพยาบาลต้นทางที่ส่งข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระบบได้รับข้อมูลมา อย่างไรก็ตามระบบ Health Link ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ท่านเห็นจะถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง ท่านควรใช้ข้อมูลประกอบกับการวินิจฉัยของท่านอย่างระมัดระวังเสมอ

 • ได้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ทำให้แพทย์ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และสามารถช่วยในการตัดสินใจ วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

 • สามารถป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำได้ โดยแพทย์สามารถเห็นประวัติการแพ้ยาจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และทำให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดย Health Link สามารถลดขั้นตอนการตรวจบางอย่างที่คนไข้เคยตรวจไปแล้วจากโรงพยาบาลอื่น
 • ทำให้สามารถติดตามผลการตรวจได้แม้ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องย้ายสถานพยาบาล ดังนั้น Health Link จึงทำให้การรักษาโรคเรื้อรังเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาภายในโรงพยาบาลเดียว
 • ได้ความสบายใจ และความมั่นใจ ในการรักษาคนไข้ โดย Health Link จะทำให้แพทย์ทำงานได้สุดความสามารถ ลดปัญหาการขาดข้อมูลที่จำเป็น

– รพ.สามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระรวมไปถึงจำนวนของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ระบบ Health Link รับผิดชอบ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย การจัดการเอกสารต่าง ๆ
– ระบบ Health Link ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งส่งผลดีต่อคนไข้และทำให้คนไข้พึงพอใจกับการรักษามากยิ่งขึ้น โดยที่ Health Link จะเป็นเครื่องมือช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลจากสถานพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
– การร่วมมือพัฒนาระบบส่งข้อมูลกับระบบ Health Link จะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลในอนาคต เนื่องจากระบบ Health Link ใช้มาตรฐานข้อมูล HL7 FHIR ซึ่งเป็นมาตรฐานชั้นนำในวงการ Healthcare ที่มีผู้นำไปใช้ทั่วโลก นั่นแปลว่าโรงพยาบาลสามารถพัฒนาระบบต่อยอดเพียงเล็กน้อย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกได้อีกด้วย
– ระบบ Health Link จะสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา AI ทางการแพทย์ การพยากรณ์โรค การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ และการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาระงานทางฝั่งโรงพยาบาลจะอยู่ในส่วนของการดูแลเพิ่ม/ลด สิทธิ์การใช้งานระบบ Health Link ของแพทย์ที่สังกัดอยู่ภายใต้โรงพยาบาลและการดูแลการทำงานของระบบที่ใช้นำส่งข้อมูลของโรงพยาบาลไปยังระบบ Health Link โดยเจ้าหน้าที่ไอทีของโรงพยาบาลอาจจะต้องดูแลและปรับปรุงโปรแกรมที่พัฒนาไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของระบบ Health Link ต่อไปในอนาคต ซึ่งในระยะยาวอาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าบริการระบบคลาวด์ (ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา) และค่าบริการเจ้าหน้าที่ไอทีผู้ดูแลระบบ

สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากโครงการ Health Link ไม่มีการจำกัดประเภทของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โรงพยาบาลสามารถติดต่อมาที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
อีเมล์: [email protected] หรือ โทร. 02-026-2333 ต่อ 3456

สามารถทำได้

โรงพยาบาลสามารถติดต่อมาที่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
อีเมล์: [email protected] หรือ โทร. 02-026-2333 ต่อ 3456

สามาถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเบื้องต้นสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ใช้งานข้อมูลไปก่อนจนกว่าทางโรงพยาบาลจะมีความพร้อมในการส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ เมื่อถึงวันนั้นทางโรงพยาบาลสามารถพัฒนาต่อเพื่อเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าระบบได้

เบื้องต้นระบบยังไม่สามารถแสดงข้อมูล Update แบบ real time ได้ โดยปัจจุบันข้อมูลจะพร้อมนำมาแสดงได้ต้องใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน นับจากวันที่ผู้ป่วยความยินยอมไว้ในระบบ

โครงการ Health Link นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุขที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

ระบบ Health Link ตั้งอยู่บนคลาวด์ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc.) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และจะมีการตรวจสอบ (audit) จากหน่วยงานภายนอกในด้านความปลอดภัยของระบบ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่