แพทย์ ได้อะไรจาก Health Link

นอกจากที่ Health Link มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศไทย

Health Link ยังมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับแพทย์ที่ใช้งาน ดังนี้

ข้อมูลประวัติการรักษาที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ทำให้แพทย์ทราบข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และสามารถช่วยในการตัดสินใจวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น

ป้องกันการจ่ายยาซ้ำ

สามารถป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำได้

โดยแพทย์สามารถเห็นประวัติการแพ้ยาจากโรงพยาบาลอื่น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย

เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนรักษา
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น

โดย Health Link สามารถลดขั้นตอนการตรวจบางอย่างที่ผู้ป่วยเคยตรวจไปแล้วจากโรงพยาบาลอื่น​
รักษาได้อย่างต่อเนื่องแม้ย้ายสถานพยาบาล
กรณีที่ผู้ป่วยย้ายสถานพยาบาล เช่น กรณีส่งต่อ หรือ ย้านถิ่นฐาน แพทย์สามารถติดตามผลการตรวจของโรงพยาบาลก่อนหน้าได้

Health Link จึงทำให้การรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคเรื้อรังเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการรักษาภายในโรงพยาบาลเดียว​
สบายใจและมั่นใจ
ได้ความสบายใจ และความมั่นใจ ในการรักษาผู้ป่วย

Health Link จะทำให้แพทย์ทำงานได้สุดความสามารถ ลดปัญหาการขาดข้อมูลที่จำเป็น เพิ่มความมั่นใจในการรักษาผู้ป่วย
เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วย
ในหลาย ๆ ครั้ง แพทย์จะขอให้ผู้ป่วยนำสำเนาประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่ามาให้ ซึ่งผู้ป่วยต้องเดินเอกสารเอง สร้างความไม่สะดวกในหลาย ๆ ด้าน

Health Link จึงช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเข้ารับบริการ