การสมัครใช้งาน ThaID

ThaID เป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้พิสูจน์ตัวตน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ
รองรับการใช้งานบริการภาครัฐ พัฒนาโดยกรมการปกครอง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID
ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน
1.1 เลือกช่องทางการลงทะเบียนด้วยตนเอง
1.2 ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการโดยการอ่านข้อมูลให้ครบถ้วน กดปุ่มยอมรับและกดปุ่มถัดไป ในหน้าจอแสดงเงื่อนไข
1.3 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน

1.4 ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรให้ถูกต้อง

แล้วกดยืนยัน 

1.5 ถ่ายรูปภาพใบหน้าของตนเองตามกรอบที่กำหนดให้ เมื่อเสร็จแล้วให้กดยืนยันหรือถ่ายใหม่

1.6 สร้างรหัสผ่าน 8 หลัก โดยรหัสผ่านจะต้องไม่เป็นเลขเรียงกัน หรือซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234 หรือ 1111 

      และกดรหัสผ่านที่สร้างไว้อีกครั้ง และกดยืนยัน เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก 

การใช้แอปพลิเคชัน ThaID

เพื่อสมัคร Health Link

2.1 เข้าสู่การสมัครบริการ Health Link ผ่าน

แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบด้วย ThaID”

2.2 ระบบจะแสดง QR Code ในการเข้าสู่ระบบ Health Link

ให้ท่านเตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

สำหรับเข้าใช้งาน Health Link (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง)

2.3 เข้าสู่ระบบ ThaID

บนโทรศัพท์มือถือของท่าน​
2.4 ท่านจะพบรูปบัตรประชาชนของท่าน

กดรูป QR Code

บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอแอปฯ

2.5 สแกน QR Code

เพื่อเข้าสู่ระบบ Health Link
2.6 เมื่อการยืนยันตัวตนของท่านสำเร็จ

ท่านจะเห็นหน้าแบบฟอร์มขอความยินยอมปรากฏขึ้นมา

เพื่อให้ท่านสามารถสมัครใช้งานได้ โดยจะมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสิ้น
2.6.1 คำขอความยินยอมที่ Health Link แจ้งความจำนงต่อท่าน
2.6.2 ปุ่ม “เลือกสถานพยาบาล” ที่ท่านยินยอมให้นำส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ท่านเคยรักษาได้ โดยระบบได้เลือกทั้งหมดเป็นค่าพื้นฐานให้ท่านเบื้องต้น
2.6.3 ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้การยอมรับความยินยอมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่าน
2.6.4 เมื่อกดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่าน เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่านกับสถานพยาบาลในโครงการตามที่ท่านให้ความยินยอม
2.7 เมื่อท่านได้ทำการสมัคร Health link เสร็จสิ้นแล้ว

ท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ติดต่อฉุกเฉิน

เพื่อบ่งบอกว่าท่านสมัครงานใช้อยู่ในปัจจุบัน