การสมัครใช้งาน ThaID

ThaID เป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้พิสูจน์ตัวตน
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศ
รองรับการใช้งานบริการภาครัฐ พัฒนาโดยกรมการปกครอง
1.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID
ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน
1.2 นำบัตรประจำตัวประชาชนไป

แจ้งความจำนง ความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครใช้งาน ThaID

ณ สำนักทะเบียน สำนักงานเขต (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) สำนักงานอำเภอ สำนักงานเทศบาล ใกล้บ้านท่าน
1.3 ท่านจะได้รับ QR Code จากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปใช้งานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ

เปิดแอปพลิเคชัน ThaID

ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสร้างรหัสผ่าน 8 หลักสำหรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

การใช้แอปพลิเคชัน ThaID

เพื่อสมัคร Health Link

2.1 เข้าสู่ระบบ ThaID

บนโทรศัพท์มือถือของท่าน​
2.2 ท่านจะพบรูปบัตรประชาชนของท่าน"

สแกน QR Code

บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอแอปฯ

2.3 เตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

สำหรับเข้าใช้งาน Health Link (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อีกเครื่อง)

การสมัครใช้งาน Health Link

3.1 เข้าสู่การสมัครบริการ Health Link ผ่าน

แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบด้วย ThaID”

3.2 ระบบจะแสดง QR Code

ให้ท่านเปิดแอปพลิเคชัน ThaID ขึ้นมา

เพื่อสแกน QR Code ยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าสู่ระบบ
3.3 เมื่อการยืนยันตัวตนของท่านสำเร็จ

ท่านจะเห็นหน้าแบบฟอร์มขอความยินยอมปรากฏขึ้นมา

เพื่อให้ท่านสามารถสมัครใช้งานได้ โดยจะมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งสิ้น
3.3.1 คำขอความยินยอมที่ Health Link แจ้งความจำนงต่อท่าน
3.3.2 ปุ่ม “เลือกสถานพยาบาล” ที่ท่านยินยอมให้นำส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ท่านเคยรักษาได้ โดยระบบได้เลือกทั้งหมดเป็นค่าพื้นฐานให้ท่านเบื้องต้น
3.3.3 ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้การยอมรับความยินยอมสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่าน
3.3.4 เมื่อกดยืนยัน ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่าน เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่านกับสถานพยาบาลในโครงการตามที่ท่านให้ความยินยอม
3.4 เมื่อท่านได้ทำการสมัคร Health link เสร็จสิ้นแล้ว

ท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน และผู้ติดต่อฉุกเฉิน

เพื่อบ่งบอกว่าท่านสมัครงานใช้อยู่ในปัจจุบัน