ทำความรู้จัก Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไข้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

การใช้ชีวิตในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า คนส่วนใหญ่ล้วนต้องเจอกับมลภาวะทางอากาศ สารพิษ เชื้อโรค ที่แพร่กระจายในอากาศ หรือบนสิ่งของตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะปัญหาฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันแม้จะมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพมากมาย แต่การเข้ารักษาพยาบาลถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างมากในการรักษาโรคต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาชีวิต

ซึ่งการรักษาพยาบาลในปัจจุบัน จากสถิติพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มักนิยมเข้ารักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้รับ เช่น ประกันกลุ่ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากมีประวัติการรักษาเดิมอยู่แล้วทำให้สะดวกรวดเร็ว แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องเข้ารักษาต่างโรงพยาบาล แพทย์จะไม่ทราบประวัติการข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมได้เลย และผู้ป่วยอาจหลงลืม หรือจำข้อมูลการรักษาสับสนได้ ยิ่งกรณีผู้ป่วยหมดสติจะไม่สามารถสอบถามได้ หรือได้คำตอบจากญาติพี่น้องที่น่าเชื่อถือ เป็นเหตุให้แพทย์ต้องใช้เวลาตรวจสอบใหม่ และอาจทำให้ล่าช้าในการรักษา

จะดีกว่าไหมถ้าในอนาคต … จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย ทำให้แพทย์สามารถดูข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญ เตรียมผลักดันให้เกิดระบบ Health Information Exchange (HIE) ระดับประเทศ โดยสร้างแพลตฟอร์ม Health Link ขึ้นมา สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นได้

แน่นอนว่า สำหรับผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเอง ประหยัดเวลา โดยที่ยังสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ และอาจสามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและถูกนำส่งโรงพยาบาลที่ยังไม่เคยมีประวัติของผู้ป่วยอีกด้วย

ส่วนแพทย์สามารถประหยัดเวลาในการวินิจฉัยผู้ป่วย ในขณะเดียวกันแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่ครบถ้วนขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจหรือวินิจฉัยอาการได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ จึงไม่ได้แปลว่าแพทย์จะดูข้อมูลของเราเมื่อไหร่ก็ได้

ผู้ป่วยที่ใช้ Health Link สามารถกำหนดได้ว่าจะให้โรงพยาบาลใดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ หากไม่อยากเปิดเผย ก็สามารถกำหนดให้โรงพยาบาลนั้นไม่ส่งได้ โดยที่ยังได้ใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เหลือ อีกทั้งผู้ป่วยสามารถยกเลิกการอนุญาตให้บางโรงพยาบาลส่งข้อมูล หรือถอนความยินยอมและออกจากโครงการ Health Link ได้ทุกเมื่อ

ระบบ Health Link  ตั้งอยู่บนคลาวด์ของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 และใช้มาตรฐานข้อมูลระดับสากล Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) จากองค์กร Health Level Seven (HL7) International ซึ่งเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก

ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้ จะต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ภายใต้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Health Link และเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาเท่านั้น หากมีการขอข้อมูลที่ผิดปกติ  ระบบจะทำการระงับบัญชีของแพทย์ท่านนั้น

โดยข้อมูลจะถูกแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลสุขภาพ และจะนำข้อมูลทั้งสองส่วนมาประกอบกันที่ปลายทางเมื่อแพทย์ขอดูข้อมูลผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครแอบดูข้อมูลของคุณระหว่างทาง

Big Data กับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาทั่วประเทศ

Health Link สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

1. Install แอปพลิเคชัน เป๋าตัง
2. สมัคร Health Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
3. ยืนยันตัวตนด้วยรูปถ่ายใบหน้าและบัตรประชาชน

4. ยินยอมเข้าร่วม <Health Link> และอนุญาตให้โรงพยาบาลนำเข้าข้อมูล

ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthlink.go.th/

Copy link
Powered by Social Snap