Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไข้ พลิกโฉมการรักษาสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

จากสถิติปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่มองการบริการของโรงพยาบาลยังไม่รวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาไม่ทันการณ์ ต้องใช้เวลาในการรอใช้บริการมากถึงครั้งละ 4 ชั่วโมงหรือมากกว่า ในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐฯ 1 ครั้ง เนื่องมาจากการระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนได้ครบถ้วนทุกมิติ  ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมการรักษาโรงพยาบาลที่ตนเองได้รับสิทธิ  เนื่องจากมีประวัติการรักษาอยู่แล้ว ทำให้กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องเข้ารักษาต่างโรงพยาบาล แพทย์ไม่สามารถทราบประวัติคนไข้ โดยเฉพาะข้อมูลการรักษาที่น่าเชื่อถือได้

ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐนำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารกรุงไทย แพทยสภา และกรมการปกครองได้ร่วมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพขึ้น เรียกว่า Health Link ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้จากหลากหลายโรงพยาบาลไว้ในแหล่งเดียว เพื่อแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้จากโรงพยาบาลที่เคยรักษาได้สะดวกรวดเร็ว

ในอนาคต Health Link จะมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการรักษาของไทยในส่วนข้อมูลประวัติคนไข้ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ยิ่งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไข้หมดสติ แพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ได้ และวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที อาทิ การฉีดวัคซีนแพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ตรวจสอบได้ว่ามีประวัติแพ้ยาหรือไม่ สามารถวางแผนรับมือการรักษาได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

การใช้งานตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน คนไข้สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง จึงไม่ได้แปลว่าแพทย์ทุกคนดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้เมื่อไหร่ก็ได้ และการเรียกดูข้อมูลต้องเป็นแพทย์ภายในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ มีชื่อในระบบแพทยสภาเท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลที่ผิดปกติ สามารถแจ้งให้ระบบระงับบัญชีของแพทย์ได้ทันที

Health Link ตั้งอยู่บนคลาวด์ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 ใช้มาตรฐานข้อมูล Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) จากองค์กร Health Level Seven (HL7) International ซึ่งเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกได้รับการอัพเดทอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีหน่วยงานรัฐบาลหลายประเทศนำไปใช้เช่น Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ของสหรัฐอเมริกา

ส่วนข้อมูลจะถูกแบ่งที่เก็บ 2 ส่วนแยกออกจากกัน ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลสุขภาพ และจะนำข้อมูลทั้งสองส่วนซึ่งได้รับการเข้ารหัสมาประกอบกันที่ปลายทางเมื่อแพทย์ขอดูข้อมูลผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครแอบดูข้อมูลของคุณระหว่างทาง

ปัจจุบัน Health Link มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และสถานพยาบาลอื่น ๆ ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นอีกหนึ่งของโครงการดี ๆ เพื่อคนไทย ที่จะพลิกโฉมการรักษารูปแบบเก่าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เปลี่ยนการรักษาพยาบาลของคุณให้ง่ายขึ้น เตรียมเปิดตัวแล้วเร็ว ๆ นี้  โดยจะเปิดให้สมัครผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังฯ หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthlink.go.th  หรือ e-mail ที่ [email protected]

Copy link
Powered by Social Snap