Digital Transformation ของบริการสุขภาพ

เทคโนโลยีกับระบบอุตสาหกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในสหราชอาณาจักร (National Health Service : NHS) จากการเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการที่ประชาชนเปิดรับการใช้งานระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้คณะกรรมการข้อมูลแห่งชาติ (National Information Board : NIB) มีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีร่วมกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาพัฒนาแนวทางการให้บริการของระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งหวังที่จะ สามารถให้บริการสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Personalization Care) เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการและการเข้าถึงบริการในสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ สร้างความก้าวหน้าให้การทำงานของบุคลากรเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาปรับใช้ • Microsoft Azure ระบบคลาวด์คอมพิวติงที่ให้บริการโดยบริษัท Microsoft ได้มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลบนคลาวด์ตามมาตรฐาน ISO 27001, ISO/IEC 27018 และ Microsoft’s Security Development Lifecycle• การย้ายบริการ e-Referral Service (e-RS) และ 111 Directory of Services (DoS) ขึ้นไปให้บริการอยู่บน AWS Cloud […]

Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไข้ พลิกโฉมการรักษาสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

จากสถิติปัจจุบันต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่มองการบริการของโรงพยาบาลยังไม่รวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาไม่ทันการณ์ ต้องใช้เวลาในการรอใช้บริการมากถึงครั้งละ 4 ชั่วโมงหรือมากกว่า ในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐฯ 1 ครั้ง เนื่องมาจากการระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนได้ครบถ้วนทุกมิติ  ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมการรักษาโรงพยาบาลที่ตนเองได้รับสิทธิ  เนื่องจากมีประวัติการรักษาอยู่แล้ว ทำให้กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องเข้ารักษาต่างโรงพยาบาล แพทย์ไม่สามารถทราบประวัติคนไข้ โดยเฉพาะข้อมูลการรักษาที่น่าเชื่อถือได้ ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐนำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ธนาคารกรุงไทย แพทยสภา และกรมการปกครองได้ร่วมกันพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพขึ้น เรียกว่า Health Link ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้จากหลากหลายโรงพยาบาลไว้ในแหล่งเดียว เพื่อแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลคนไข้จากโรงพยาบาลที่เคยรักษาได้สะดวกรวดเร็ว ในอนาคต Health Link จะมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการรักษาของไทยในส่วนข้อมูลประวัติคนไข้ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ยิ่งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน คนไข้หมดสติ แพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ได้ และวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที อาทิ การฉีดวัคซีนแพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ตรวจสอบได้ว่ามีประวัติแพ้ยาหรือไม่ สามารถวางแผนรับมือการรักษาได้อย่างต่อเนื่องแม่นยำ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย การใช้งานตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน โดยใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน คนไข้สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง จึงไม่ได้แปลว่าแพทย์ทุกคนดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้เมื่อไหร่ก็ได้ และการเรียกดูข้อมูลต้องเป็นแพทย์ภายในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ มีชื่อในระบบแพทยสภาเท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลที่ผิดปกติ สามารถแจ้งให้ระบบระงับบัญชีของแพทย์ได้ทันที Health Link ตั้งอยู่บนคลาวด์ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานสากล […]

ทำความรู้จัก Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไข้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

การใช้ชีวิตในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า คนส่วนใหญ่ล้วนต้องเจอกับมลภาวะทางอากาศ สารพิษ เชื้อโรค ที่แพร่กระจายในอากาศ หรือบนสิ่งของตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะปัญหาฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันแม้จะมีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพมากมาย แต่การเข้ารักษาพยาบาลถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างมากในการรักษาโรคต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาชีวิต

Health Link: แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของไทย

คุณเคยไหม ที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า ที่เมื่อพบแพทย์แล้วต้องตอบคำถามว่าตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างแต่เราจำไม่ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งก็เก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทำไมเราต้องเดินไปขอประวัติของตนเอง แล้วต้องให้โรงพยาบาลเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีเพื่อนำไปส่งที่อื่น ทำไมถึงไม่ส่งข้อมูลกันผ่านอินเตอร์เน็ต เราจะได้สะดวกสบายมากขึ้น และแพทย์จะได้มีข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยให้เราได้ดีขึ้น? Health Link จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบปัญหานี้ Health Link คืออะไร? Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้จากโรงพยาบาลอื่นได้ โดยคนไข้จะสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ จึงไม่ได้แปลว่าแพทย์ทุกคนจะเข้ามาดูข้อมูลสุขภาพของเราเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้ Health Link จะช่วยแพทย์ในห้องฉุกเฉิน โดยจะให้สิทธิแพทย์ในห้องฉุกเฉินสืบค้นข้อมูลคนไข้ที่หมดสติ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นอาจจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ในห้องฉุกเฉินได้ จุดเริ่มต้นของ Health Link ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว และมีการนำไปใช้จริงแล้วในต่างประเทศ ซึ่งถูกเรียกรวม ๆว่า Health Information Exchange (HIE) โดยมักจะพบในกลุ่มหรือเครือโรงพยาบาล ที่ใช้ระบบสารสนเทศ (Hospital Information System หรือ HIS) แบบเดียวกัน การที่จะเกิดระบบ HIE ในระดับประเทศนั้นยากกว่าการทำ HIE เฉพาะกลุ่มมากนัก เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้ระบบ HIS ต่างกัน และยังใช้มาตรฐานข้อมูลที่ต่างกันด้วย ดังนั้นการทำ HIE ในระดับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการตกลงมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ […]

เตรียมเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไข้ สมัครง่าย ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไข้สู่มือหมอ หากพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีสุขภาพที่ดีเปรียบเสมือนโบนัสของชีวิต แต่การรักษาพยาบาลในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนที่ใช้บริการโรงพยาบาลนั้นอาจต้องรอพบแพทย์ รอการซักประวัติ รอผลการตรวจการวินิจฉัยโรค รอจ่ายเงิน รอรับยา ซึ่งจากสถิติพบว่าคนไข้ต้องสูญเสียเวลาต่อครั้งในการเข้าใช้บริการมากถึงครั้งละ 4 ชั่วโมง หรือมากกว่าในการไปพบแพทย์หนึ่งครั้ง เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขไทย ไม่รวดเร็วและไม่ทันการณ์ ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนได้ครบถ้วนทุกมิติ และล่าสุดนี้ มีอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ที่กำลังเตรียมเปิดให้ประชาชนได้ใช้ สำหรับแพลตฟอร์ม “Health Link” ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและทางโรงพยาบาลเข้าถึงการรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพเอาไว้ที่เดียว แน่นอนว่าผู้ที่ใช้งาน จะประหยัดเงินและเวลาในการตรวจซ้ำเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในต่างโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษา ทำให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วมากขึ้น และจะแสดงข้อมูลสำคัญสำหรับการรักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงกรณีที่ต้องย้ายโรงพยาบาล ทำให้การรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรคของแพทย์ มีความแม่นยำมากขึ้น โดยผู้ใช้ Health Link สามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้โรงพยาบาลใดส่งข้อมูลตนเองเข้าสู่ระบบได้บ้าง หากผู้ป่วยมีข้อมูลจากโรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่ต้องการเปิดเผย ก็สามารถกำหนดให้โรงพยาบาลนั้นไม่ส่งข้อมูลได้ โดยที่ยังได้ใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เหลือ หรือบางโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการขอความยินยอมแบบรายครั้ง เมื่อแพทย์ขอดูข้อมูลจากโรงพยาบาลเหล่านี้ จะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ป่วยกดยินยอม หรือปฏิเสธ ให้แพทย์ดูข้อมูลของตนเองได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถยกเลิกการอนุญาตให้บางโรงพยาบาลส่งข้อมูล หรือถอนความยินยอม และออกจากโครงการได้ทุกเมื่อ ส่วนในเรื่องความปลอดภัย […]

Bigdata – Smart healthcare

คุณเคยไหม ที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า ที่เมื่อพบแพทย์แล้วต้องตอบคำถามว่าตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างแต่เราจำไม่ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งก็เก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทำไมเราต้องเดินไปขอประวัติของตนเอง แล้วต้องให้โรงพยาบาลเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีเพื่อนำไปส่งที่อื่น ทำไมถึงไม่ส่งข้อมูลกันผ่านอินเตอร์เน็ต เราจะได้สะดวกสบายมากขึ้น และแพทย์จะได้มีข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยให้เราได้ดีขึ้น