Digital Transformation ของบริการสุขภาพ

เทคโนโลยีกับระบบอุตสาหกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติในสหราชอาณาจักร (National Health Service : NHS) จากการเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ได้เข้ามาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการที่ประชาชนเปิดรับการใช้งานระบบดิจิทัลมากขึ้น ทำให้คณะกรรมการข้อมูลแห่งชาติ (National Information Board : NIB) มีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยีร่วมกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาพัฒนาแนวทางการให้บริการของระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งหวังที่จะ สามารถให้บริการสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Personalization Care) เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการและการเข้าถึงบริการในสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ สร้างความก้าวหน้าให้การทำงานของบุคลากรเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาปรับใช้ • Microsoft Azure ระบบคลาวด์คอมพิวติงที่ให้บริการโดยบริษัท Microsoft ได้มีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลบนคลาวด์ตามมาตรฐาน ISO 27001, ISO/IEC 27018 และ Microsoft’s Security Development Lifecycle• การย้ายบริการ e-Referral Service (e-RS) และ 111 Directory of Services (DoS) ขึ้นไปให้บริการอยู่บน AWS Cloud […]

Health Link: แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของไทย

คุณเคยไหม ที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า ที่เมื่อพบแพทย์แล้วต้องตอบคำถามว่าตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างแต่เราจำไม่ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งก็เก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทำไมเราต้องเดินไปขอประวัติของตนเอง แล้วต้องให้โรงพยาบาลเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีเพื่อนำไปส่งที่อื่น ทำไมถึงไม่ส่งข้อมูลกันผ่านอินเตอร์เน็ต เราจะได้สะดวกสบายมากขึ้น และแพทย์จะได้มีข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยให้เราได้ดีขึ้น? Health Link จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบปัญหานี้ Health Link คืออะไร? Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้จากโรงพยาบาลอื่นได้ โดยคนไข้จะสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ จึงไม่ได้แปลว่าแพทย์ทุกคนจะเข้ามาดูข้อมูลสุขภาพของเราเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้ Health Link จะช่วยแพทย์ในห้องฉุกเฉิน โดยจะให้สิทธิแพทย์ในห้องฉุกเฉินสืบค้นข้อมูลคนไข้ที่หมดสติ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นอาจจะช่วยรักษาชีวิตของคนไข้ในห้องฉุกเฉินได้ จุดเริ่มต้นของ Health Link ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เป็นแนวคิดที่มีมานานแล้ว และมีการนำไปใช้จริงแล้วในต่างประเทศ ซึ่งถูกเรียกรวม ๆว่า Health Information Exchange (HIE) โดยมักจะพบในกลุ่มหรือเครือโรงพยาบาล ที่ใช้ระบบสารสนเทศ (Hospital Information System หรือ HIS) แบบเดียวกัน การที่จะเกิดระบบ HIE ในระดับประเทศนั้นยากกว่าการทำ HIE เฉพาะกลุ่มมากนัก เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้ระบบ HIS ต่างกัน และยังใช้มาตรฐานข้อมูลที่ต่างกันด้วย ดังนั้นการทำ HIE ในระดับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการตกลงมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ […]