ระบบ Health Link

Thailand Health Information Exchange

Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังแล้ว*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
*ในช่วงแรกจะมีโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการจำนวนเพียงบางส่วน
โดยท่านจะสามารถใช้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในเดือนกันยายนนี้
สะดวกมากขึ้น รวดเร็วขึ้น

"เป็นโครงการที่จะช่วยให้การเข้าโรงพยาบาลของทุกคนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ทั้งแพทย์ทั้งคนไข้

 

ทำให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ในการรักษา"

หมอแล็บแพนด้า
นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า
โอ้ว อันนี้แจ่ม เป็นโครงการที่จ่าอยากเห็นเกิดขึ้นในไทย

"สมมุติว่าคนไทยทั้งประเทศและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วม Health Link
แม้เราพบคนหมดสติอยู่ข้างถนน การช่วยเหลือไม่ว่าจะพาเขาไปโรงพยาบาลไหน หมอก็สามารถรู้ประวัติที่จำเป็นต่อการวินิฉัยโรคได้เลย"

จ่าพิชิต ขจัดพาลชน
เพจ Drama-addict
ไม่จำเป็นต้องเป็นเคสโควิดน้า ✌️
"เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนลงได้ฟรี
ทำให้การรักษายิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ต้องเสียเวลาซักประวัติ หรือขอประวัติจากโรงพยาบาลเก่าให้ยุ่งยากอีกต่อไป"
หมอเจี๊ยบ ลลนา
นักแสดง, พิธีกร, แพทย์, และนางสาวไทย เจ้าของเพจหมอเจี๊ยบ ลลนา
ช่วยแก้ปัญหาล่าช้าจากการตามประวัติการรักษา

"เวลาที่เจอคนไข้มะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ที่ต้องเปลี่ยน รพ. รักษาตามสิทธิหรือความจำเป็นอื่น
แต่ต้องมาช้าเพราะต้องกลับไปตามประวัติการรักษามันก็ทำให้แพทย์ลำบากใจค่ะ

 

หากมีระบบที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะช่วยคนไข้ได้อีกเยอะค่ะ"

แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
แก้ปัญหา Pain point ของหมอแทบทุกคน

"หนึ่งใน Pain point ของหมอแทบทุกคน
คือการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถานพยาบาล

 

การแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย"

นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช
สูตินรีแพทย์
ช่วยประหยัดเวลา

"สามารถดูประวัติการรักษาจากอีกจังหวัดได้ทันที จะช่วยประหยัดเวลาทั้งคนไข้และญาติ และทำให้สามารถรักษาได้เร็วที่สุด"

นายแพทย์วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การเห็นประวัติการรักษาของคนไข้มีประโยชน์มาก

"ถ้าสามารถเห็นประวัติการรักษา การผ่าตัดของผู้ป่วย

ก็จะช่วยให้หมอฟื้นฟูสามารถวางแผนโปรแกรมการฝึกกายภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ"

แพทย์หญิงธนัชชา บุญอาชาทอง
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ลดจำนวนของผู้เสียชีวิตลง

"ถ้าหมอพยาบาลและกู้ชีพเห็นข้อมูลประวัติคนไข้บาดเจ็บฉุกเฉินได้
จะช่วยในการดูแลรักษา นำไปสู่การลดจำนวนของผู้เสียชีวิตลง"

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
Health Link เป็นโครงการที่ดีมากจริง ๆ

"สมมติว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล
แปลว่าคนไข้ไปโรงพยาบาลไหน ประวัติทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมด

เพราะฉะนั้นนะครับ
โครงการ Health Link เป็นโครงการที่ดีมากจริง ๆ ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ไว ๆ"

นายแพทย์ โอฬาริก มุสิกวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช กรรมการแพทยสภา

ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโรงพยาบาล

ที่พร้อมนำส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ

(รายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกได้ในแอปฯเป๋าตัง)

ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโรงพยาบาล

ที่พร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link
เพื่อดูข้อมูลสุขภาพประกอบการรักษาพยาบาล

ถูกต้อง ครอบคลุม และลดค่าใช้จ่าย

"ในฐานะแพทย์ ข้อมูลของผู้ป่วยจาก รพ.อื่นมีความสำคัญมาก
เพราะจะทำให้เราให้การรักษาได้ถูกต้อง ครอบคลุม ลดความเสี่ยง เช่น การสั่งยาซ้ำซ้อน ยาที่ผู้ป่วยแพ้

และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งตรวจวินิจฉัยซ้ำได้อย่างมาก"

นายแพทย์ธนกฤต จินตวร
อาจารย์แพทย์และรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

     เป็นแนวคิดที่มีมานาน และมีการนำไปใช้จริงแล้วในต่างประเทศ ซึ่งถูกเรียกรวม ๆ ว่า Health Information Exchange (HIE) โดยมักจะพบในกลุ่มหรือเครือโรงพยาบาลที่ใช้ระบบสารสนเทศ (Hospital Information System หรือ HIS) แบบเดียวกัน
     การที่จะเกิดระบบ HIE ในระดับประเทศนั้นยากกว่าการทำ HIE เฉพาะกลุ่มมากนัก เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้ระบบ HIS ต่างกัน และยังใช้มาตรฐานข้อมูลที่ต่างกันด้วย ดังนั้นการทำ HIE ในระดับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการตกลงมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ และต้องมีการแปลงข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาลให้เข้ากับมาตรฐานกลางก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการลงทุนและต้องการการผลักดันจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดขึ้นได้

Officially Supported by