ระบบ Health Link

Thailand Health Information Exchange

ขั้นตอนเข้าร่วมของผู้ป่วย

ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เข้าสู่ขั้นตอนเข้าร่วม

ผ่านแอปฯ ThaID

เข้าสู่ขั้นตอนเข้าร่วม

ผ่านแอปฯ RAMA

เข้าสู่ขั้นตอนเข้าร่วม

เดินสายมูที่ไหน พี่สุก็ไม่หวั่น
เพราะมี
สิ่งนี้

ทันทีที่พีสุ “สุนารี ราชสีมา” ได้รู้จักกับ ‘เฮลท์ลิงก์ (Health Link)’ นี่คือสิ่งที่พี่สุพูด

“ทำไมมีประโยชน์ดีอะไรอย่างนี้เนี่ย อยากให้คนไทยมาสมัครกันเยอะ ๆ“

Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังแล้ว*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
*ในช่วงแรกจะมีโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการจำนวนเพียงบางส่วน
โดยท่านจะสามารถใช้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในเดือนกันยายนนี้
โอ้ว อันนี้แจ่ม เป็นโครงการที่จ่าอยากเห็นเกิดขึ้นในไทย

"สมมุติว่าคนไทยทั้งประเทศและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วม Health Link
แม้เราพบคนหมดสติอยู่ข้างถนน การช่วยเหลือไม่ว่าจะพาเขาไปโรงพยาบาลไหน หมอก็สามารถรู้ประวัติที่จำเป็นต่อการวินิฉัยโรคได้เลย"

จ่าพิชิต ขจัดพาลชน
เพจ Drama-addict
Health Link เป็นโครงการที่ดีมากจริง ๆ

"สมมติว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล
แปลว่าคนไข้ไปโรงพยาบาลไหน ประวัติทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมด

เพราะฉะนั้นนะครับ
โครงการ Health Link เป็นโครงการที่ดีมากจริง ๆ ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ไว ๆ"

นายแพทย์ โอฬาริก มุสิกวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช กรรมการแพทยสภา
ช่วยประหยัดเวลา

"สามารถดูประวัติการรักษาจากอีกจังหวัดได้ทันที จะช่วยประหยัดเวลาทั้งคนไข้และญาติ และทำให้สามารถรักษาได้เร็วที่สุด"

นายแพทย์วทัญญู ตั้งศิริอำนวย
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ไม่จำเป็นต้องเป็นเคสโควิดน้า ✌️
"เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนลงได้ฟรี
ทำให้การรักษายิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ต้องเสียเวลาซักประวัติ หรือขอประวัติจากโรงพยาบาลเก่าให้ยุ่งยากอีกต่อไป"
หมอเจี๊ยบ ลลนา
นักแสดง, พิธีกร, แพทย์, และนางสาวไทย เจ้าของเพจหมอเจี๊ยบ ลลนา
การเห็นประวัติการรักษาของคนไข้มีประโยชน์มาก

"ถ้าสามารถเห็นประวัติการรักษา การผ่าตัดของผู้ป่วย

ก็จะช่วยให้หมอฟื้นฟูสามารถวางแผนโปรแกรมการฝึกกายภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ"

แพทย์หญิงธนัชชา บุญอาชาทอง
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ช่วยแก้ปัญหาล่าช้าจากการตามประวัติการรักษา

"เวลาที่เจอคนไข้มะเร็งหรือโรคอื่น ๆ ที่ต้องเปลี่ยน รพ. รักษาตามสิทธิหรือความจำเป็นอื่น
แต่ต้องมาช้าเพราะต้องกลับไปตามประวัติการรักษามันก็ทำให้แพทย์ลำบากใจค่ะ

 

หากมีระบบที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะช่วยคนไข้ได้อีกเยอะค่ะ"

แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
แก้ปัญหา Pain point ของหมอแทบทุกคน

"หนึ่งใน Pain point ของหมอแทบทุกคน
คือการขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถานพยาบาล

 

การแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย"

นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช
สูตินรีแพทย์
ลดจำนวนของผู้เสียชีวิตลง

"ถ้าหมอพยาบาลและกู้ชีพเห็นข้อมูลประวัติคนไข้บาดเจ็บฉุกเฉินได้
จะช่วยในการดูแลรักษา นำไปสู่การลดจำนวนของผู้เสียชีวิตลง"

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
สะดวกมากขึ้น รวดเร็วขึ้น

"เป็นโครงการที่จะช่วยให้การเข้าโรงพยาบาลของทุกคนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ทั้งแพทย์ทั้งคนไข้

 

ทำให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
รวดเร็วขึ้น เป็นประโยชน์ในการรักษา"

หมอแล็บแพนด้า
นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า

ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโรงพยาบาล

ที่พร้อมนำส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ

(รายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกได้ในแอปฯเป๋าตัง)

ท่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่อโรงพยาบาล

ที่พร้อมให้แพทย์ใช้งานระบบ Health Link
เพื่อดูข้อมูลสุขภาพประกอบการรักษาพยาบาล

ถูกต้อง ครอบคลุม และลดค่าใช้จ่าย

"ในฐานะแพทย์ ข้อมูลของผู้ป่วยจาก รพ.อื่นมีความสำคัญมาก
เพราะจะทำให้เราให้การรักษาได้ถูกต้อง ครอบคลุม ลดความเสี่ยง เช่น การสั่งยาซ้ำซ้อน ยาที่ผู้ป่วยแพ้

และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งตรวจวินิจฉัยซ้ำได้อย่างมาก"

นายแพทย์ธนกฤต จินตวร
อาจารย์แพทย์และรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

     เป็นแนวคิดที่มีมานาน และมีการนำไปใช้จริงแล้วในต่างประเทศ ซึ่งถูกเรียกรวม ๆ ว่า Health Information Exchange (HIE) โดยมักจะพบในกลุ่มหรือเครือโรงพยาบาลที่ใช้ระบบสารสนเทศ (Hospital Information System หรือ HIS) แบบเดียวกัน
     การที่จะเกิดระบบ HIE ในระดับประเทศนั้นยากกว่าการทำ HIE เฉพาะกลุ่มมากนัก เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้ระบบ HIS ต่างกัน และยังใช้มาตรฐานข้อมูลที่ต่างกันด้วย ดังนั้นการทำ HIE ในระดับประเทศจึงจำเป็นต้องมีการตกลงมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับ และต้องมีการแปลงข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาลให้เข้ากับมาตรฐานกลางก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้ามา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องมีการลงทุนและต้องการการผลักดันจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดขึ้นได้

Officially Supported by